Träningsavgift

Betalas till klubbens plusgiro: 709384-2

Träningsavgiften för närvarande är 1200 kr per termin.
I träningsavgiften ingår även klubbmedlemskap.

Meddelande:
Fyll i ditt namn samt termin och år.
T.ex: Kalle Karlsson VT2023

Betalar du för flera personer så gör gärna en betalning per person.

OBS! Det är väldigt viktigt att träningsavgiften är betald då man via medlemskap i klubben är medlem i Svenska Kendoförbundet och därmed är försäkrad under träningen.

För de som vill komma och träna vid enstaka tillfällen eller skulle vill stödja klubben med ett stödmedlemskap har vi möjlighet till det genom att enbart betala en medlemsavgift på 250 kr per år. Betalningen görs till samma plusgiro som ovan med meddelandet ”Kalle Karlsson Stödmedlem 2022”.

Summan är enbart till för att täcka försäkring och avgifter till moderförbund.