Instruktörer

Huvudinstruktör för klubben är Komaki Kazuhiro-sensei som innehar Iaido koyshi 7:e dan, Kendo 5:e dan samt Jodo 1:a dan.

Komaki sensei flyttade på 1970-talet till Sverige och har sedan dess undervisat i främst Iaido men även, Kendo och Jodo.
Han föddes 1947 i Kagoshima på ön Kyushu i Japan och började träna Kendo och Iaido vid 8 års ålder för Iwao Tomioka-sensei (Iaido 9:e hanshi 9:e dan) samt sin far Shigeo Komaki (Iaido kyoshi 7:e dan).
Komaki sensei har även studerat idrott vid Kokushikan universitet i Tokyo.

På klubben finns även ett par hjälptränare
Christian Lund, Iaido 5:e dan
Gabriel Grünberg, Iaido 4:e dan, Kendo 3:e dan.
Emil Oldenburg Iaido 4:e dan