ZNKR

ZNKR står för Zen Nihon Kendo Renmei eller på engelska All Japan Kendo Federation vilket är en paraplyorganisation i Japan för Iaido, Kendo och Jodo.
Katorna framtagna av ZNKR brukar kallas ZenKenRen, Renmei eller Seitei, men samtliga namn refererar till de (nu) 12 katorna som är bestämda av ZNKR.

I Sverige regleras Iaido av Svenska Kendoförbundet, där utöver Iaido, Kendo, Jodo även ingår Kyudo samt Naginata.
Sverige är medlemmar i det europeiska förbundet, EKF (European Kendo Federation), vilken i sin tur är medlemmar i det internationella FIK (International Kendo Federation).

Historia

Den första samlingen av kator fastställdes 1 maj 1969 (Showa 44).
Vid detta tillfälle fastställdes sju kator (tre från seiza, en från iaihiza samt tre stående).
Dessa skapades av en kommitté bestående av 12 höggraderade representanter från traditionerna Hasegawa Eishin Ryu, Hoki Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu och Muso Shinden Ryu, samt en underkommitté bestående av sju av dessa personer.
Katorna skapades genom att modifiera existerande kator från de olika traditionerna till en gemensam stil och filosofi som skulle vara distinkt från de traditionella skolorna, samtidigt som teknikerna från dessa inte skulle gå förlorade.
Första officiella uppvisningen med dessa kator gjordes vid Kyoto Taikai i maj 1969 under ledning av Kamimoto Eiichi sensei.

I mars 1980 (Showa 55), 11 år senare, lades 3 nya kator till de ursprungliga sju.
Senaste utökningen av ZNKR iaido gjordes 1999 (Heisei 12), då ytterligare två kator lades till.
Det innebär att ZNKR iaido idag består av 12 kator. Utöver dessa tillägg så har ett antal revideringar gjorts under åren.

1988 (Showa 63) fastställdes ”Points to look for in Refereeing and Examinations of ZNKR IAI”. Detta är en samling tekniska punkter som domare vid tävlingar och graderingar skall ta hänsyn till.

Kator

Seiza no bu

1. Mae
2. Ushiro
3. Uke-nagashi

Tatehiza no bu

4. Tsuka-ate

Tachi-iai no bu

5. Kesa-giri
6. Morote-zuki
7. Sanpo-giri
8. Gammen-ate
9. Soete-zuki
10. Shiho-giri
11. So-giri
12. Nuki-uchi