Hoki Ryu

Kimura Morihiro sensei

Idag är Japanska Kendoförbundets iaido (ZNKR) den form av iaido som har flest utövare, men det är en relativt ung samling kator.
Iaido har sina rötter i ett flertal gamla traditioner, eller skolor, vilka i flera fall uppstod kring början av 1600-talet.
Ett par exempel på dessa så kallade Koryu (gammal skola) är Muso Jikiden Eishin Ryu, Muso Shinden Ryu, Tamiya Ryu, Mugai Ryu, Sekiguchi Ryu och Hoki Ryu.
Med ”gammal” menar man oftast att skolan grundades eller bygger på en skola från före Meiji (1868), men definitionen är ofta lite flytande.
För att få en djupare förståelse för iaido är en tydlig koppling till en av dessa traditioner av största vikt.

På klubben så tränar vi därför Hoki Ryu (伯耆流) som grundades på tidigit 1600-tal.

Den Hoki Ryu vi tränar kommer från Kumamoto i södra Japan och följer den tradition som lärs ut av Morihiro Kimura sensei (kyoshi 8 dan) och Kimura Dojo.

Historia

Hoki Ryu grundades av Katayama Hoki no Kami Fujiwara Hisayasu (1575 – 1650). Katayama sensei stred med Toyotomitrogna förband i dennes kamp mot Tokugawa. I slaget om Osaka slott 1615 besegrades Toyotomis styrkor av Tokugawa. Katayama sensei blev då förvisad. Han började vandra västerut och hamnade till sist hos Yoshikawa-familjen i Iwakuni (idag: Yamaguchi-ken). Han stannade i deras tjänst under många år. Det var under denna period han sägs ha skapat sin skola. Det namn han själv gav sin skola var Ikkan Ryu. Hans elever kom senare att kalla skolan Katayama Hoki Ryu. Idag benämns den bara som Hoki Ryu.
Skolan har innehållit, förutom iai-jutsu, även ju-jutsu och kenjutsu.
Iai är dock den del av skolan som är livskraftigast idag.

Sedan Katayama sensei grundade skolan har den förts vidare genom huvudsakligen två familjer, Katayama och Hoshino. Släkten Hoshino i Kumamoto har haft en mycket viktig roll för Hoki Ryu, både i Kumamoto och övriga Japan. De flesta av de idag aktiva Hoki Ryu-grupperna spårar sin historia via släkten Hoshino. Den idag mest kända personen i familjen är Hoshino Kumon som levde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hoshino sensei var utöver Hoki Ryu även engagerad i bland annat Shiten Ryu ju-jutsu, där han uppnådde hanshi. I den rollen var han delaktig i skapandet av Kano Jigoros Kodokan judo.

Kimura senseis far, Kimura Sanzo, studerade för Hoshino Kumon och dennes son Hoshino Ryuta. Kimura sensei lärde sig Hoki Ryu under sin far. Det finns i Japan idag tre Hoki Ryu traditioner, utöver den Hoki Ryu som förvaltats av Hoshinosläkten finns även Kumagai-ha och Ona-ha Hoki Ryu.

Hoki Ryu i Sverige

När Komaki sensei skulle träna inför sin 7 dan-gradering i början av 1990-talet blev han, av sin tränare Iwao Tomioka (hanshi 9 dan), rekommenderad att ta instruktion från Kimura sensei.
Komaki sensei klarade sedermera sin gradering 1994.
Kimura sensei blev några år senare inbjuden till Sverige för att undervisa. I samband med detta frågade Komaki sensei om det fanns möjlighet för hans elever att studera Hoki Ryu under Kimura sensei, en förfrågan som Kimura sensei accepterade.
Kimura sensei har under åren efter detta besökt Sverige vit ett par tillfällen samt att elever från Sverige har besökt Kumamoto för träning genom åren.

Kator

De olika Koryu har olika mängder med tekniker och kator. Där vissa har 70+ kator så tränas Hoki Ryu normalt med ett relativt litet antal kator, normalt 15 stycken.
En annan skillnad är att Hoki Ryu’s kator i normala fall inte är direkt numrerade men de brukar delas upp i två primära grupper;
Omote roppon (sex kator) och Chudan (nio kator).
De första tre katorna i Omote roppon brukar även kallas för tobichigai
Dessa är uppdelade i två grupper, kallade omote roppon och chudan. Omote roppon består av sex kator och chudan består av nio kator.

Omote Roppon

Osaenuki (押え抜)
Kotegiri (小手切)
Kiritsuke (切付)
Nukidome (抜留)
Tsukidome (突留)
Shihoganagiri (四方金切)

Chudan

Hizazume (膝詰)
Munenokatana (胸の刀)
Okkakenuki (追掛抜)
Kaerinuki (返抜)
Issasoku (一作促)
Mukozume (向詰)
Nagaroka (長廊下)
Kirisakigaeshi (切先返)
Shihozume (四方詰)

De mest utmärkande dragen i Hoki Ryu iai är kiai, skriket, samt färdigställningen garyu no kamae. Vid det avslutande utfallet i alla kator ges ett kiai för att förstärka tekniken. Generellt sett så är Hoki Ryus kata kompakta och inte särskilt yviga. Jämfört med ZNKR iaido så skiljer sig Hoki Ryu även vad gäller exempelvis timing och fotarbete.

Här är två exempel på hur hoki-ryu ser ut:

Kotegiri (小手切)
Munenokatana (胸の刀)