Legal

Föreningens namn: Komaki Iai Kendoförening

Organisationsnummer: 802406-8192

Stadagar: länk