Anmälan till SM 2022

Anmälan till Iaido SM 2022 sker individuellt på https://iaidosm.se/anmalan/
Alla deltagare måste anmäla sig var för sig, men maila sedan info@komakidojo.se att ni anmält er tack!