Hälsodirektiv avseende Corona / COVID-19


Vi följer löpande direktiv från Folkhälsomyndigheten, RF och SB&K och klubbens planer kan därför komma attt förändras.
Se information på https://www.budokampsport.se/

Träningen kommer i så lång utsträckning det går att ske utan närkontakt på behövligt avstånd.


Personer som uppvisar de minsta sjukdomssymptom skall absolut inte, under några som helst omständigheter komma till träningen.
Exempel på symptom

  • Halsont i vilken form som helst
  • Hosta oavsett om den är kraftig eller inte
  • Snuva, snorighet. Även om du tror att det beror på allergi.
    Feber eller förhöjd temperatur
  • Oförklarlig trötthet eller utmattning
  • Något annat som känns ofriskt
  • Personer som tillhör någon form av riskgrupp bör nogsamt överväga huruvida de skall delta eller ej.

Angående användning av ansiktsmask:

Ansiktsmask får bäras på träning men är inte obligatorisk då det i dagsläget inte är rekommenderat från Folkhälsomyndigheten, RF eller SB&K.
Vid maskanvändning skall masken då hanteras korrekt av användaren.
(dvs. vara på hela träningen, täcka näsa och mun samt inte vidröras med händerna under träningen)